13.11.2017

Program

Orientační program dětské skupiny:

6,30 hod. otevírání DS

 • Hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi

8,30 hod. komunitní kruh, pohybová chvilka

8,45 hod. 9,00 hod. hygiena, dopolední svačina

9,00 hod. 10,00 hod. individuální a skupinové činnosti

 • rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností
 • výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti
 • jazykové chvilky
 • zájmové hry
 • tělovýchovné chvilky
 • pohybové, psychomotorické a kontaktní hry
 • skupinová práce s předškolními dětmi
 • uvolňovací cviky pro správné držení tužky
 • celkový rozvoj prostorové orientace, paměti a logického myšlení
 • celkový rozvoj tvořivosti, řeči, matematických představ

10,00 hod. 11,15 hod. příprava na pobyt venku, pobyt venku, svlékání a příprava na oběd

11,15 hod. 11,45 hod. oběd

11,45 hod. 12,00 hod. hygiena, příprava na odpolední odpočinek

12,00 hod. 14,00 hod. odpolední odpočinek

14,00 hod. 14,15 hod. hygiena, vstávání

14,15 hod. 14,30 hod. odpolední svačina

14,30 hod. 16,20 hod. odpolední program, vyzvedávání dětí

16,30 hod. uzamykání DS

 

V jedné třídě je maximálně 12 dětí věkově smíšených (2 – 6 let).