25.9.2017

Platební údaje

Platební údaje

150 Kč/měsíc (splatné vždy do 5. dne v měsící)

nebo

600 Kč/pololetí září – leden (slpatné do 30. 9.)

600 Kč/pololetí únor – červen (splatné do 28. 2)

 

 Údaje pro platbu:

Dobrušsko

Variabilní symbol – 444

Do poznámky pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte

Číslo účtu: 2700773468/2010