28.8.2017

Platební údaje

Platební údaje

150 Kč/měsíc (splatné vždy do 5. dne v měsící)

nebo

600 Kč/pololetí září – leden (slpatné do 30. 9.)

600 Kč/pololetí únor – červen (splatné do 28. 2)

Údaje pro platbu:

Náchodsko

Variabilní symbol – 111

Do poznámky pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte

Číslo účtu: 2700773468/2010