23.8.2017

Partneři

Spolek se snaží, aby sportovní a pohybové aktivity byly dostupné pro všechny, a proto rozpočet spolku je z velké části spolufinancován z dotací a grantů EU, MPSV, kraje a měst a v neposlední řadě za podpory našich partnerů. Všem patří velké dík, že pomáhají dětem plnit volný čas smysluplně pohybem pod dozorem kvalifikovaných lektorů.

Případný příspěvek na rozvoj činnosti našeho spolu je možné poslat na číslo účtu 2700773468/2010 pod v.s. 9999. V případě potřeby bude vystaven doklad o reklamě a dárce uveden mezi partnery s logem (v případě firmy) či mezi přispěvateli (v případě FO). Případně se nebráníme jakékoliv možnosti protiplnění službou či materiálním plněním, které by nám pomohlo rozvíjet naše aktivity s dětmi (grafické a tiskové služby, sportovní pomůcky, stravovací služby, svačinky, drobné odměny pro děti, reklamní předměty apod.)

Případným dárcům předem děkujeme!

Město Náchod

Město Broumov

Město Nové Město nad Metují