13.11.2019

O nás

Principy dětské skupiny CIPÍSEK

 • Respektujeme individuální odlišnosti dětí
 • Ke každému dítěti přistupujeme jako k individualitě
 • Učíme děti poznávat „svět“
 • Rozvíjíme představivost a podporujeme tvořivost
 • Učíme děti základní pohybovou gramotnost a dbáme na přirozený pohybový vývoj dítěte
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti a schopnosti navazování sociálních kontaktů
 • Vedeme děti ke správným hygienickým a stravovacím návykům
 • Rádi dětem odpovídáme na otázku PROČ
 • Vedeme děti k pozitivnímu přístupu k učení
 • Děti jsou vedeny k úctě sebe sama, ale také k ohleduplnosti vůči druhým lidem a v neposlední řadě k respektování okolí a přírody
 • Děti dostávají možnost samostatně se rozhodovat a utvářet si program
 • Vedeme děti k samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti

„Nelze nalézti pravidla, kteréž by se veškerým hlavám hodilo rovně; s každým třeba nakládati podle jeho duševní individuality.“

Friedrich August Wolf