13.11.2019

Dětská skupina Cipísek

 

Dětská skupina Náchod – Cipísek

 

Dětská skupina je nový typ služby hlídání a péče o dítě spočívající v pravidelné péči o dítě od 2 let do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Služba poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. Zařízení poskytuje pravidelné a dlouhodobé hlídání dětí, přičemž ale není nezbytná účast dítěte každý den, nicméně je preferovaná. Cílem podpory je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku. Umístění dítěte do zařízení by mělo mít návaznost na ekonomickou aktivitu jeho rodičů.

 

ÚVOD | O NÁS | INFORMACE PRO RODIČE | KONTAKTY | PŘIHLÁŠKY | PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ | PROGRAM | STRAVOVÁNÍ | CENÍK | FOTOGRAFIE | FORMULÁŘE