23.8.2017

Cvičení dětí

Co pro děti děláme:

Ve čtyřech různých regionech Královehradeckého kraje pravidelně navštěvujeme mateřské a základní školy, ve kterých s dětmi rozvíjíme základní pohybovou průpravu. Stejně, jako se děti ve škole základům jazyků a matematiky, které je provázejí po celý život, my se snažíme je naučit základům přirozené pohybové gramotnosti, která dětem dnes v hodně případech chybí.

Do každé z našich partnerských škol nebo školek přijede školený trenér s licencí zaměřenou na děti a mládež, který dětem na venkovním sportovišti či v tělocvičně  vštěpuje zábavnou formou zpravidla 45 minut pohybovou průpravu. V každé hodině cvičení se snažíme zaměřit na něco jiného, aby cvičení pro děti bylo pestré a mohly se těšit na každou další hodinu s našim trenérem. Děti se tak naučí základům různých sportů a hlavně  se jim tímto již v útlém věku vštěpuje radost ze sportu a pohybu jako takového, který je pak zpravidla provází jejich dalším životem.

Proč právě Bavíme se sportem?

  • Projekt je unikátní v tom, že my přijedeme za dětmi do školky nebo školy, čímž odpadá starost rodičů s doprovázením dětí na sportoviště.
  • Nejsme zaměření na žádný konkrétní sport. Snažíme se dětem dát všeobecný základ, aby mohly v budoucnu dělat jakýkoliv sport a byly dobře připravené.
  • Cvičení vedou zkušení trenéři s licencí zaměřenou na děti a mládež. Velký přínos pro děti v mateřské nebo základní škole má to, že hodiny cvičení vede trenér – muž. Ve školství se pohybuje více učitelek než učitelů, v MŠ a na 1. Stupni ZŠ se většina dětí s panem učitelem většinou nesetká a tak hodiny cvičení s panem trenérem je pro dětičky zpestření.
  • Provozujeme i další doprovodné aktivity jako je například Příměstský tábor, Dětské skupiny, Sportovní akce, Pohybové centrum
  • Přistupujeme k dětem individuálně a ctíme jejich věkové i pohybové odlišnosti. Každé dítě bereme jako osobnost!